Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:18 Цариградски (BG1871)

да ядете плътта на царе, и плътта на тисящници, и плътта на юнаци, и плътта на коне и на тези които седят на тях, и плътта на всички, свободни и роби, и малки и големи.

Прочетете пълната глава Откровение 19

Изглед Откровение 19:18 в контекст