Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:6 Цариградски (BG1871)

И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гръмежи които казваха: Алилуйя! защото се въцари Господ Бог Вседържител.

Прочетете пълната глава Откровение 19

Изглед Откровение 19:6 в контекст