Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:12 Цариградски (BG1871)

а очите му бяха както пламък огнен, и на главата му корони много, и имаше име написано което никой не знаеше тъкмо сам той;

Прочетете пълната глава Откровение 19

Изглед Откровение 19:12 в контекст