Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:17 Цариградски (BG1871)

И видях едного ангела че стоеше в слънцето; и извика с голям глас и казваше на всичките птици що летят по сред небето: Елате и събирайте се на вечерята на Бога великаго,

Прочетете пълната глава Откровение 19

Изглед Откровение 19:17 в контекст