fejezetek

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Újszövetség

A Zsidókhoz Írt Levél 1 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Isten a Fia által szólt hozzánk

1. Régen a próféták által beszélt Isten az őseinkkel. Sokszor és sokféleképpen szólt hozzájuk.

2. De most, ezekben az utolsó napokban a saját Fián keresztül szólt hozzánk. A Fia által teremtette Isten a világot, és mindent neki adott örökségül.

3. A Fiú az Isten dicsőségének kisugárzása, és benne mutatkozik meg igazán, hogy Isten kicsoda és milyen. Hatalmas szavával a Fiú tartja össze és irányítja az egész világmindenséget. Ő az, aki az embereket megtisztította bűneiktől, azután a Felséges Isten jobb oldalára ült a Mennyben.

4. Isten a Fiának sokkal nagyobb rangot és hatalmat adott, mint az angyaloknak, ezért a Fiú maga is sokkal hatalmasabb az angyaloknál.

5. Isten soha egyetlen angyalnak sem mondott ilyet:„Te vagy a fiam,ma lettem az Édesapád”, Zsolt 2:7vagy ezt:„Apja leszek,ő meg a fiam lesz.” 2Sám 7:14

6. Viszont, amikor Isten elsőszülött Fiát behozza ebbe a világba, így szól róla:„Imádva boruljanak a Fiú eléIsten összes angyalai!” 5Móz 32:43

7. Az angyalokról ezt mondja Isten:„Angyalait szelekké teszi,szolgáit pedig tűz lángjaivá.” Zsolt 104:4

8. De a Fiúról így beszél:„Trónod, ó Isten, örökre megmarad,igazságos ítéletek által uralkodsz királyságodban.

9. Mindig az igazságot szeretted,és gyűlölted a gonoszt,ezért öntötte Isten, a te Istenedaz öröm olaját fejedre,ezért emelt a társaid fölé.” Zsolt 45:7-8

10. Ezt is a Fiúról mondja Isten:„Kezdetben te alapoztad meg a Földet, Uram,és a Menny is a kezed munkája.

11. Azok el fognak tűnni,de te örökre megmaradsz.Azok elhasználódnak, ahogy a ruhák elkopnak,

12. és összehajtod őket, mint a köpenyt.Újakra fogod őket cserélni,mint az elkopott ruhákat.De te mindig ugyanaz maradsz,életed évei sohasem érnek véget.” Zsolt 102:26-28

13. Isten sohasem mondta ezt egyik angyalnak sem:„Ülj mellém, a jobb oldalamra,amíg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem!” Zsolt 110:1

14. Az angyalok mindannyian szellemek, akik Istent szolgálják. Isten küldi őket, hogy segítsenek azoknak, akik meg fognak menekülni.