Újszövetség

Pál Második Levele Timóteushoz Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

fejezetek

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4