Újszövetség

Pál Levele Filemonhoz Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

fejezetek

  1. 1