глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Старият Завет

Новият Завет

Откровение 11 Цариградски (BG1871)

1. И даде ми се тръст като тояга; и ангелът стоеше и казваше: Стани та измери храма Божий, и олтаря, и тези които се кланят в него;

2. но двора който е извън храма остави вън и недей го измерва, защото е даден на езичниците, и светия град ще тъпчат четиридесет и два месеца.

3. И ще дам на двамината мои свидетели да пророкуват тисяща и двеста и шестдесет дни, облечени във вретища.

4. Те са двете маслини и двата светилника които стоят пред Бога, Господа на земята.

5. И ако иска някой да ги повреди, излязва огън из устата им та изяда враговете им; и ако иска някой да ги повреди, така трябва да бъде убит той.

6. Те имат власт да заключат небето да не вали дъжд във времето на тяхното пророкуване; и имат власт над водите да ги превращат на кръв, и да поразят земята с всяка язва колкото пъти би поискали.

7. И когато свършат свидетелството си, звярът който излязва от бездната ще направи бой с тях, и ще ги победи и ще ги убие.

8. И труповете им ще лежат по улиците на големия град който духовно се нарича Содом и Египет, дето и Господ наш биде разпнат;

9. И мнозина от народите и племената и езиците и колената ще гледат труповете им три деня и половина, и не ще да оставят да се положат труповете им в гробове.

10. И жителите на земята ще се възрадват за тях, и ще се възвеселят; и дарове един на друг ще си проводят, защото тези двамата пророци мъчиха жителите на земята.

11. И след трите деня и половина влезе в тях дух на живот от Бога, и се изправиха на нозете си; и страх голям нападна върх онези които ги гледаха.

12. И чуха глас голям от небето който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак, и видях ги враговете им.

13. И тоз час стана трус голям, и падна десетата част на града, та измряха в този трус седем тисящи души человеци; и останалите се уплашиха и въздадоха слава на Бога небеснаго.

14. Второто горко премина; ето, иде скоро и третото горко.

15. И седмият ангел затръби; и станаха гласове големи на небето които казваха: Царствата световни станаха царства на Господа нашего и на Христа негов, и ще царува във веки веков.

16. И двадесетте и четири старци които седяха пред Бога на престолите си паднаха на лицата си и поклониха се Богу,

17. и думаха: Благодарим ти, Господи Боже Вседържителю, който си, който си бил, и който ще бъдеш, защото си приел голямата си сила и въцарил си се.

18. И езичниците се разгневиха; и дойде твоят гняв и времето на мъртвите да се съдят и да дадеш заплатата на твоите раби пророците, и на светиите, и на онези които се боят от името ти, малки и големи, и да погубиш губителите на земята.

19. И отвори се храмът Божий на небето, и яви се ковчегът на неговия завет в храма му; и станаха светкавици, и гласове, и гръмове, и трус, и град голям.