глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Старият Завет

Новият Завет

Откровение 6 Цариградски (BG1871)

1. И видях когато отвори Агнето един от седемте печата, и чух едно от четирите животни че говореше като с глас от гръм: Ела и виж.

2. И видях, и ето кон бял; и седналият на него имаше лък; и даде му се венец, и излезе побеждаващ и да победи.

3. И когато отвори втория печат чух второто животно че казваше: Ела и виж.

4. И излезе друг кон червен; и на седналия на него даде се да вдигне мира от земята, и да се избият един друг; и даде му се сабя голяма.

5. И когато отвори третия печат, чух третото животно че казваше: Ела и виж. И видях, и ето кон черен, и седналият на него имаше къпони в ръка.

6. И чух глас отсред четирите животни който казваше: Една ока пшеница за динар, и три оки ечимик за динар; и маслото и виното не повреждай.

7. И когато отвори четвъртия печат, чух глас от четвъртото животно че казваше: Ела и виж.

8. И видях, и ето кон блед, и името на седещия на него беше Смърт, и Ад идеше след него; и даде им се власт над четвъртата част на земята да умъртвяват със сабя и с глад и със смърт и със зверовете земни.

9. И когато отвори петия печат видях под олтаря душите на закланите за словото Божие и за свидетелството което упазиха.

10. И викаха с глас голям и казваха: До кога, Владико свети и истинни, не съдиш и не отмъстяваш кръвта ни от живеещите по земята?

11. И дадоха се всякому бели одежди, и рече им се да си починат още малко време докле се допълнят и съслужителите им и братята им които има да бъдат убити както и те.

12. И видях когато отвори шестият печат, и, ето, стана трус голям, и слънцето стана черно като вретище струнено, и луната стана като кръв.

13. И звездите небесни паднаха на земята както смоковницата мята незрелите си смокини разклащана от силен вятър.

14. И небето се оттегли като книга която се свива, и всяка планина и остров повдигнаха се от мястото си.

15. И царете земни, и големците, и богатите, и тисящниците, и силните, и всеки роб, и всеки свободен скриха се в пещерите и в канарите на планините,

16. и казват на планините и на канарите: Паднете върх нас и скрийте ни от лицето на седещия на престолът, и от гнева на Агнето;

17. защото дойде големият ден на неговия гняв; и кой може да устои?