Старият Завет

Новият Завет

Откровение 11:19 Цариградски (BG1871)

И отвори се храмът Божий на небето, и яви се ковчегът на неговия завет в храма му; и станаха светкавици, и гласове, и гръмове, и трус, и град голям.

Прочетете пълната глава Откровение 11

Изглед Откровение 11:19 в контекст