глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Старият Завет

Новият Завет

Откровение 15 Цариградски (BG1871)

1. И видях друго знамение на небето голямо и чудно: седем ангели които държеха седемте последни язви, защото в тях се свърши Божията ярост.

2. И видях като море стъклено размесено с огън, и тези които бяха победили звяра и образа негов и белега негов и числото на неговото име че стояха на стъкленото море, и държеха китари Божии,

3. и пееха песента на Моисея Божия раб и песента на Агнето, и казваха: Велики и чудни са твоите дела, Господи Боже вседържителю: праведни и истинни са твоите пътища, Царю на светиите.

4. Кой няма да се убои от тебе, Господи, и да прослави твоето име? защото само ти си свет; защото всите племена ще дойдат и ще се поклонят пред тебе, защото се явиха твоите праведни съдби.

5. И след това видях, и, ето, на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството;

6. и излязоха из храма седемте ангели които държеха седемте язви, облечени в чисти и светли ленени дрехи, и препасани през гърдите със златни пояси.

7. И едно от четирите животни даде на седемте ангели седем златни чаши пълни с ярост от Бога живущаго във веки веков.

8. И напълни се храмът с дим от славата Божия и от силата негова; и никой не можеше да влезе в храма докле се не свършат седемте язви на седемте ангели.