Старият Завет

Новият Завет

Откровение 11:3 Цариградски (BG1871)

И ще дам на двамината мои свидетели да пророкуват тисяща и двеста и шестдесет дни, облечени във вретища.

Прочетете пълната глава Откровение 11

Изглед Откровение 11:3 в контекст