глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23

Старият Завет

Новият Завет

Деяния 6 Цариградски (BG1871)

1. И през тия дни, когато се умножаваха учениците, стана роптание от Елинистите върх Евреите че в повседневното раздаване на потребностите техните вдовици оставали непригледвани.

2. На това дванадесетте свикаха множеството на учениците и рекоха: Не е прилично нам да оставим словото Божие и да слугуваме на трапези.

3. И тъй, братие, вижте та изберете от вас си седем души свидетелствувани, изпълнени с Дух Свет и с мъдрост, които да поставим за тази потреба.

4. А ние ще си останем в молитвата и в служението на словото.

5. И угодно бе предложението на всичкото множество; и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и с Дух Свет, и Филипа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая прозелита от Антиохия;

6. които поставиха пред апостолите; и те се помолиха и възложиха ръце на тях.

7. И словото Божие растеше, и умножаваше се числото на учениците в Ерусалим твърде много; и много множество от свещениците подчиняваха се на вярата.

8. А Стефан изпълнен с вяра и сила, правеше големи чудеса и знамения в народа.

9. И подигнаха се някои от съборището което се казваше съборище на Ливернтинците, и Киринейците, и Александрийците, и някои от Киликия и Азия, и препираха се със Стефана.

10. И не можаха да устоят срещу мъдростта и духа с който говореше.

11. Тогаз подучиха человеци да казват: чухме го да говори думи хулни против Моисея и против Бога.

12. И подсториха народа и старейшините и книжниците, и нападнаха та го дръпнаха и докараха го на съборището,

13. и представиха лъжливи свидетели, които казваха: Този человек не престава да говори хулни думи против това свето място и против закона;

14. защото го чухме да казва: че този Исус Назарянинът ще развали това място, и ще измени обичаите които предаде нам Моисей.

15. И всички които седяха на събора като се вгледаха в него видяха лицето му като лице на ангел.