глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23

Старият Завет

Новият Завет

Деяния 14 Цариградски (BG1871)

1. А в Икония те влязоха наедно в съборището Юдейско, и говориха така щото много множество Юдеи и Елини повярваха.

2. А неповярвалите Юдеи подигнаха и раздразниха душите на езичниците върх братята.

3. Но и тъй, те доста време преседяха и проповядваха с дързновение в Господа, който свидетелствуваше за словото на своята благодат, и даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце.

4. И раздвои се множеството в града; и едни бяха с Юдеите, а други с апостолите.

5. И когато стана стремление от езичниците и от Юдеите с началниците им да ги обезчестят и да ги убият с камене,

6. те се усетиха и прибегнаха в Ликаонските градове, в Листра и Дервия и в околните им места,

7. и там проповядваха евангелието.

8. А в Листра беше някой си человек немощен в нозете си и хром от утробата на майка си, който седеше и никога не бе стъпил.

9. Той слушаше Павла като говореше; а Павел, щом го изгледа и видя че има вяра за да получи изцеление,

10. рече с голям глас: Стани прав на нозете си. И скачаше и ходеше.

11. А народът като видя това което стори Павел, възвисиха гласа си и казваха по Ликаонски: Боговете уподобени на человеци слязоха при нас.

12. И наричаха Варнава Юпитер, а Павла, Меркурий, понеже той началствуваше в словото.

13. И жрецът на Юпитеровият идол що беше пред градът им приведе юнци, и донесе венци на вратата, и наедно с народа искаше да принесе жертва.

14. Това като чуха апостолите Варнава и Павел, раздраха дрехите си, и скочиха в сред народа та викаха

15. и казваха: О мъже, защо правите това? И ние сме подобострастни вам человеци, и проповядваме ви да се обърнете от тези суетни идоли към Бога живаго, който е сътворил небето и земята и морето и всичко що има в тях;

16. който в преминалите родове оставил бе всичките народи да ходят по своите пътища,

17. ако и да не е оставил себе си несвидетелствуван, понеже е правил добрини, и давал ни е дъждове от небето и плодоносни времена, и напълнял е с храна и веселба сърдцата ни.

18. И това като казваха едвам възпреха народите да им не принесат жертва.

19. Между това дойдоха Юдеи от Антиохия и Икония които убедиха народа та биха Павла с камене, и го извлекоха вън из града като го възмняха че е умрял.

20. А когато го обиколиха учениците стана та влезе в града; и на утринта отиде с Варнава в Дервия.

21. И като проповядваха евангелието и в този град и научиха мнозина, върнаха се в Листра и Икония и Антиохия,

22. и утвърдяваха душите на учениците като ги увещаваха да пребъдват във вярата; и поучаваха ги че с много скърби трябва да влезем в царството Божие.

23. И като им ръкоположиха презвитери на всяка църква, и се помолиха с пост, предадоха ги Господу в когото бяха повярвали.

24. И като минаха през Писидия дойдоха в Памфилия;

25. и проповядаха словото в Пергия, и слязоха в Аталия;

26. и от там отплуваха в Антиохия, от дето бяха препоръчени на Божията благодат за делото което извършиха.

27. И като дойдоха та събраха църквата, известиха всичко което стори Бог чрез тях, и как отвори за езичниците вратата на вярата.

28. И преседяха там доста време с учениците.