hoofstukke

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Ou Testament

Nuwe Testament

Handelinge 17 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Hulle het deur Amfipolis en Apollonia gereis en in Thessalonike gekom, waar ’n bymekaarkomplek van die Jode was.

2. Volgens sy gewoonte het Sha’ul ingegaan en vir drie Shabbatte lank met hulle uit die Skrifte gepraat

3. en dit uitgelê en gewys dat Die Gesalfde Een moes ly en uit die dood uit opstaan en gesê: “Hierdie Yeshua wat ek aan julle verkondig, Hy is Die Gesalfde Een.”

4. Sommige van hulle is oortuig en het by Sha’ul en Sila aangesluit, asook ’n groot getal van die gelowige Grieke en nie min van die belangrike vrouens nie.

5. Die Jode was jaloers en het bose manne vanuit die strate saamgevat, ’n skare mense bymekaargemaak en die stad in oproer gebring. Hulle het die huis van Yasoon aangeval en probeer om hulle uit te bring van daar en aan die mense oor te gee.

6. Toe hulle hul nie daar kry nie, het hulle Yasoon en die broers wat daar was na die goewerneur gesleep en geskree: “Die mense wat die wêreld in opstand bring, het ook hierheen gekom

7. en Yasoon het hulle ontvang en hulle oortree almal die bepalings van die keiser en sê dat daar ’n ander Koning is, naamlik Yeshua.”

8. Die goewerneur en al die mense was verontrus toe hulle dit gehoor het

9. en hulle het borg van Yasoon en die ander ontvang en hulle losgelaat.

10. Die broers het dadelik, toe dit nag word, vir beide Sha’ul en Sila na Beroia weggestuur en toe hulle daar kom, het hulle in die bymekaarkomplek van die Jode ingegaan.

11. Hierdie Jode was meer edel as dié in Thessalonike; hulle het elke dag die boodskap met gretigheid ontvang terwyl hulle uit die Skrifte onderskei het om te sien of hierdie dinge so was.

12. Baie van hulle het vertrou, asook baie van die Griekse manne en van die belangrike Griekse vroue!

13. Toe die Jode van Thessalonike gehoor het dat die boodskap van God ook in Beroia deur Sha’ul verkondig is, het hulle gekom en nie opgehou om die mense daar op te sweep en te verontrus nie.

14. Die broers het toe dadelik vir Sha’ul weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Sila en Timotheos het daar gebly.

15. Hulle wat saam met Sha’ul gegaan het, het saam met hom tot by Athenai gegaan en nadat hulle ’n brief van hom ontvang het aan Sila en Timotheos om so gou as moontlik na hom toe te kom, het hulle vertrek.

16. Terwyl Sha’ul in Athenai vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die hele stad vol afgode was.

17. Hy het elke dag in die bymekaarkomplek met die Jode en met die godsdienstige mense gepraat en op die mark met dié wat hom ontmoet.

18. Sommige van die volgelinge van Epikourios en die Stoikos filosowe, het met hom gedebatteer. Sommige het gesê: “Wat probeer hierdie storiemaker tog sê?” Ander weer: “Dit lyk of hy ’n verkondiger is van vreemde gode” omdat hy aan hulle die goeie boodskap van Yeshua en Sy opstanding verkondig het.

19. Hulle het hom gevat na die plek van oordeel, wat genoem word: Arios-Pagos (Rots van Ares - Marsheuwel) en gesê: “Ons wil weet wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word?

20. Jy het vreemde woorde in ons gehoor gesaai en ons wil weet wat hierdie dinge is.”

21. Al die Atheners en die vreemdelinge wat by hulle gewoon het, het al hulle vrye tyd gebruik om te praat of te luister na iets nuuts.

22. Sha’ul het opgestaan op die Rots van Ares en gesê: “Manne van Athenai, ek sien dat julle in elke opsig uitblink in die aanbidding van demone.

23. Terwyl ek geloop het en die plekke van julle aanbidding gesien het, het ek ook ’n altaar gevind waarop geskrywe is: ‘Aan ’n onbekende god’. Hom wat julle dan aanbid en nie ken nie; Hom verkondig ek aan julle.

24. Die God wat die heelal gemaak het en alles wat daarin is, Hy is Meester van die hemele en van die aarde; Hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie;

25. ook word Hy nie deur mensehande gedien en het Hy niks nodig nie omdat Hy self aan almal gees en lewe gee.

26. Hy het uit een bloed die hele mensdom op die aarde gemaak, om oor die hele aarde te bly terwyl Hy vooraf bepaalde tye in Sy opdragte uitgestip en grense vir hulle blyplek vasgestel hetRom 1:20

27. sodat hulle God kon soek en navraag doen en Hom deur Sy skepping kon vind, want Hy is nie ver van elkeen van ons af nie,

28. want deur Hom het ons lewe, beweeg ons en bestaan ons, soos sommige van julle wyses ook gesê het: ‘Ons is van Sy nageslag.’

29. As ons dan die nageslag van God is, kan ons mos nie dink dat God aan goud, silwer en steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie.

30. God het die tye van misleiding verban en beveel alle mense nou dat elkeen op elke plek moet erken en bely en wegdraai van die sonde na God toe

31. omdat Hy ’n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in onpartydige opregtheid sal oordeel deur die Man wat Hy aangestel het en Hy het Sy vertrouenswaardigheid aan almal bewys, deur Hom uit die dood uit te laat opstaan.”

32. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het sommige begin spot en ander het gesê: “Ons sal u op ’n ander tyd daaroor hoor.”

33. So het Sha’ul van hulle af weggegaan,

34. maar sommige manne het by hom aangesluit en vertrou, onder wie ook Dionusios, die Aresraadslid, ’n vrou met die naam van Damaris en ander saam met hulle.