поглавја

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Стар Завет

Нов Завет

Битие (1 Moj.) 7 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

1. Тогаш Господ му рече на Ное: „Влезете: ти и сето твое семејство во бродот, зашто видов дека единствено ти си праведен пред Мене во ова време.

2. Земи со себе од сите чисти животни по седум двојки: машкото и неговата женка.

3. Исто така од небесните птици по седум двојки - машкото и женката - за да им се запази семето на земјата.

4. Зашто, по седум дена, ќе пуштам дожд на земјата: четириесет денови и четириесет ноќи, та ќе го истребам од лицето на земјата секое живо суштество, што сум го создал.”

5. Ное направи сè, како што му нареди Господ.

6. Ное имаше шестотини години кога потопот дојде на земјата.

7. И пред потопните води влегоа во бродот со Ное: неговите синови, неговата жена и жените на неговите синови.

8. Од чистите животни и од животните што не беа чисти, од птиците, од сè што лази по земјата,

9. влегоа по две - машко и женско - во бродот, со Ное, како што Бог му заповеда на Ное.

10. А на седмиот ден, потопните води заплискаа врз земјата.

11. Во оној ден - на шестотата година на Ноевиот живот, во вториот месец, во седумнаесеттиот ден на месецот - бликнаа сите извори на бездната, се отворија сите небесни брани.

12. И дожд удри да паѓа по земјата четириесет денови и четириесет ноќи.

13. Во оној ден влегоа во бродот Ное и неговите синови: Сим, Хам и Јафет, Ноевата жена и трите жени на Ноевите синови со нив;

14. тие, и сите видови животни: добитокот, лазачите што ползат по земјата, птиците и разновидни крилести суштества,

15. влегоа во бродот со Ное, по две од сите суштества што имаат во себе жива душа.

16. Сè што влезе беше двојка: машки и женски пол од сите суштества, како што Бог му нареди на Ное. Тогаш Господ ја затвори вратата зад него.

17. Поројниот дожд паѓаше на земјата четириесет денови; водите растеа постојано и го носеа бродот: се дигна високо над земјата.

18. Водите надоаѓаа бујно над земјата и растеа високо, а бродот пловеше по површината.

19. Водите поплавуваа сè посилно и растеа над земјата, така што ги покрија сите највисоки планини под небото.

20. Водите се креваа петнаесет лакти над потонатите планини.

21. Загинаа сите суштества што се движеа по земјата: птиците, добитокот, ѕверовите, сите лазачи и сите луѓе.

22. Сè што имаше животно дишење во своите носалки - сè што беше на копното - загина.

23. Беше истребено секое суштество од земјината површина: човекот, животните, лазачите и небесните птици, сè беше збришано од земјата. Останаа само Ное и оние што беа со него во бродот.

24. Водите се задржаа над земјата сто и педесет денови.