Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 12 Knjiga O Kristu (CKK)

Darovi Duha

1. A sad ću vam, draga braćo i sestre, nešto napisati o darovima koje daje Sveti Duh, da ne ostanete u neznanju.

2. Znate da ste, dok ste još bili pogani, bili zavedeni i da ste se zanosili nijemim idolima.

3. Zato želim da znate kako možete razaznati dolazi li što od Božjega Duha: Nitko pod djelovanjem Svetoga Duha ne može prokleti Isusa niti tko može reći: "Isus je Gospodin" ako nije pod djelovanjem Svetoga Duha.

4. Duhovnih darova ima različitih, ali Sveti Duh koji sve njih daje isti je.

5. Služba ima različitih, ali Gospodin kojemu služimo je isti.

6. Iako djeluje na različite načine, isti je Bog koji čini sve u svima.

7. Tko dobije objavu Svetoga Duha, dobio ju je za dobrobit cijele Crkve.

8. Zaista, jednome Sveti Duh daje da govori riječi mudrosti, a drugome taj isti Duh daje govoriti riječ znanja.

9. Jednima je u istome Duhu dana osobita vjera, a drugima moć da liječe bolesne.

10. Nekima se daje moć da čine čudesa, drugima da prorokuju. Nekima je opet dana sposobnost da razlikuju djeluje li Božji Duh ili koji drugi duh. Neki imaju sposobnost govoriti jezike koje ne poznaju, a neki dobivaju tumačenje tih poruka.

11. Samo je jedan Sveti Duh koji dijeli te darove. On jedini odlučuje koji će dar komu dati.

Brojni udovi jednoga Tijela

12. Kao što se ljudsko tijelo sastoji od mnogo dijelova, ali svi oni tvore cjelinu, tako je i s Kristovim tijelom.

13. Neki od nas su Židovi, neki pogani, neki robovi, a neki slobodni ljudi. Ali svi smo kršteni u Kristovo tijelo jednim Duhom i svi smo napojeni tim istim Duhom.

14. Tijelo nema samo jedan ud, već mnogo udova.

15. Ako noga kaže: "Ne pripadam tijelu jer nisam ruka", time ne prestaje biti njegovim dijelom.

16. I ako uho kaže: "Ne pripadam tijelu jer nisam oko", hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela?

17. Kad bi nam se tijelo sastojalo samo od oka, kako bismo čuli? Da nam je cijelo tijelo samo veliko uho, kako bismo imali njuh?

18. Ali Bog je naša tijela načinio s mnogim udovima i sve ih je na tijelu razmjestio kako je htio.

19. Kad bi svi oni bili jedan ud, kakvo bi to bilo tijelo?

20. Ali udova je mnogo, a tijelo je jedno.

21. Ne može oko ruci, ili glava nogama, reći: "Ne trebam te!"

22. Naprotiv, neki udovi koji se čine najslabijima zapravo su najpotrebniji.

23. One udove tijela koji nam se čine najnečasnijima okružujemo većim poštovanjem. Manje pristojne udove prikrivamo većom pristojnošću,

24. dok s pristojnima nije potrebno tako činiti. Ali Bog je sastavio naše tijelo tako da je posljednjem udu dao najviše časti

25. da u tijelu ne bude razdora, nego da se udovi brinu jedni za druge.

26. Ako jedan ud pati, trpe i ostali udovi; ako se jednomu iskazuje čast, svi se udovi tomu raduju.

27. Svi ste vi skupa Kristovo tijelo, a svatko je od vas zaseban i nuždan ud na njemu.

28. U Crkvi je Bog jedne postavio za apostole, druge za proroke, treće za učitelje, zatim neke da čine čudesa, nekima je dao dar iscjeljivanja, nekima dar pomaganja drugima, nekima dar upravljanja, a nekima da govore jezike koje nisu učili.

29. Zar su svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Zar su svi čudotvorci?

30. Ima li svatko dar iscjeljivanja? A dar govorenja jezicima koje nije učio? Može li svatko tumačiti poruke u tim jezicima?

31. Čeznite za višim darovima. A pokazat ću vam još uzvišeniji put.