Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 15 Knjiga O Kristu (CKK)

Kristovo uskrsnuće

1. Želim vas, draga braćo i sestre, podsjetiti na evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste prihvatili i u kojemu ste još postojani.

2. Po tome se evanđelju spašavate ako ga se držite onako kako sam vam navijestio. Inače ste uzalud povjerovali.

3. Prenio sam vam najprije ono što mi je rečeno - da je Krist umro za naše grijehe, baš kao što piše u Svetome pismu,

4. da je pokopan i da je treći dan uskrsnuo od mrtvih, također prema Svetome pismu.

5. Ukazao se Petru, a zatim i svoj dvanaestorici apostola.

6. Zatim se ukazao braći kojih je bilo više od pet stotina. Većina njih još je živa, a neki su i umrli.

7. Ukazao se poslije Jakovu, pa opet svim apostolima.

8. Napokon se ukazao i meni, mnogo kasnije, kao nedonoščetu.

9. Jer ja sam najmanji od apostola. Nisam dostojan ni nazvati se apostolom jer sam progonio Božju crkvu.

10. Ali što god da sada jesam, to sam zato što mi je Bog iskazao milost - i to nije bilo uzalud. Naprotiv, trudio sam se više nego svi ostali apostoli, ali to nije moja zasluga, već Božja milost.

11. Zato nije važno propovijedam li ja ili oni. Važno je da ste zbog našega propovijedanja povjerovali.

Uskrsnuće od mrtvih

12. Ali ako propovijedamo da je Krist uskrsnuo od mrtvih, zašto neki od vas govore da uskrsnuća nema?

13. Jer ako nema uskrsnuća od mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo.

14. A ako Krist nije uskrsnuo, naše je propovijedanje, kao i vaša vjera, uzaludno.

15. Ako mrtvi zaista ne uskrsavaju, onda smo mi apostoli lažni Božji svjedoci zato što smo posvjedočili da je on uskrisio Krista, kojega nije uskrisio.

16. Jer ako mrtvi neće uskrsnuti, onda ni Krist nije uskrsnuo.

17. A ako Krist nije uskrsnuo, onda je vaša vjera uzaludna jer ste još uvijek pod osudom svojih grijeha.

18. Ako je tako, svi umrli koji su vjerovali u Krista izginut će!

19. Pouzdajemo li se u Krista samo za ovaj život, najbjedniji smo od svih ljudi.

20. Ali činjenica je da je Krist uskrsnuo od mrtvih. Prvi je od svih umrlih koji će ponovno ustati u život.

21. Smrt je ušla u svijet zbog onoga što je učinio prvi čovjek, a zbog onoga što je učinio jedan drugi Čovjek, Krist, mrtvi će uskrsnuti.

22. Jer kao što svi umiremo zato što smo Adamovi potomci, tako ćemo i u Kristu svi biti oživljeni.

23. Ali uskrsnuće se zbiva redom: najprije je uskrsnuo Krist, a kad on opet dođe, uskrsnut će i svi koji njemu pripadaju.

24. Zatim će doći svršetak - kad on, pobijedivši svako neprijateljsko poglavarstvo, vlast i silu - preda Kraljevstvo Bogu Ocu.

25. Jer će Krist biti kralj tako dugo dok mu svi njegovi neprijatelji ne budu bačeni pod noge.

26. Posljednji neprijatelj kojega će uništiti bit će smrt.

27. Jer Sveto pismo kaže: "Bog je sve podložio njegovoj vlasti." "Sve", razumije se, ne znači i samoga Boga jer je on Kristu i dao vlast.

28. Kad sve pobijedi, Sin će i samoga sebe podložiti Bogu, koji je sve podložio njegovoj vlasti, da Bog bude sve u svemu.

29. Ako mrtvi neće uskrsnuti, što misle postignuti oni koji se krste umjesto mrtvih? Čemu to čine ako mrtvi jednog dana neće uskrsnuti?

30. I zašto bismo se mi neprestano izlagali pogiblima?

31. Braćo draga, svednevice se suočavam sa smrću - tako mi vas, koji ste moj ponos u našemu Gospodinu Isusu Kristu.

32. Kakva je onda smisla imalo boriti se s divljim zvijerima - s onim ljudima u Efezu? Ako nema uskrsnuća,"jedimo i pijmo jer sutra ćemo umrijeti!"

33. Ne dajte se zavesti; "Loše društvo kvari dobre običaje."

34. Opametite se i prestanite griješiti. Jer, na vašu sramotu, neki od vas i ne poznaju Boga.

Uskrsnuće tijela

35. Ali netko će upitati: "Kako će mrtvi uskrsnuti? Kakva će tijela imati?"

36. Nerazumna li pitanja! Kad zasijete sjeme u zemlju, ono neće oživjeti i porasti u biljku ako najprije ne umre.

37. Ne siješ u zemlju biljku kakva će porasti, već golo sjeme pšenice - ili čega drugoga.

38. Bog mu zatim daje novo tijelo kakvo hoće, i to različita oblika raznim vrstama sjemenja.

39. Kao što ima različitih vrsta sjemenja i biljaka, tako se razlikuju i tijela - ljudska, životinjska, ptičja ili riblja.

40. Ima nebeskih tijela i zemaljskih tijela. Sjaj se nebeskih tijela razlikuje od sjaja zemaljskih.

41. Drukčiji je sjaj Sunca, Mjeseca ili zvijezda. Zvijezde se čak i međusobno razlikuju po sjaju.

42. Tako je i s uskrsnućem mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskrsava u neraspadljivosti,

43. sije se u sramoti, a uskrsava u slavi; sije se u slabosti, uskrsava u snazi;

44. naša su tijela zasijana kao zemaljska, a uskrsnut će kao duhovna.

45. U Svetome pismu piše: "Prvi čovjek, Adam, postade živa duša." Ali drugi Adam, to jest Krist, jest životvorni Duh.

46. Ali najprije je bilo naravno, a tek poslije dolazi duhovno tijelo.

47. Prvi je čovjek - Adam - načinjen od zemlje, a drugi je čovjek - Krist - došao s neba.

48. Svi ljudi imaju zemaljsko tijelo poput Adamova, ali naša će nebeska tijela biti poput Kristova.

49. Kao što smo sada poput zemljanog čovjeka Adama, tako ćemo jednog dana biti poput Krista koji je došao s neba.

50. Tvrdim vam, braćo i sestre: tijelo i krv ne mogu baštiniti Božje kraljevstvo. Naša raspadljiva tijela ne mogu baštiniti neraspadljivost.

51. Ali reći ću vam tajnu koju je Bog otkrio: nećemo svi umrijeti, ali svi ćemo se preobraziti.

52. To će se dogoditi u tren oka, na zvuk posljednje trublje. Kad se ona oglasi, umrli će kršćani biti podignuti preobraženih tijela. A mi živi preobrazit ćemo se i nećemo umrijeti.

53. Jer naša raspadljiva, smrtna zemaljska tijela moraju se preobraziti u neraspadljiva i besmrtna nebeska tijela.

54. Kad se to dogodi, kad se naša raspadljiva zemaljska tijela preobraze u besmrtna nebeska tijela, napokon će se ostvariti ono što piše u Svetom pismu: "Pobjeda je progutala smrt.

55. Smrti, gdje ti je pobjeda? Smrti, gdje ti je žalac?"

56. Žalac smrti je grijeh, a snaga je grijeha u Zakonu.

57. Hvala Bogu koji nam daje pobjedu nad grijehom i smrću kroz našega Gospodina Isusa Krista!

58. Zato, voljena braćo i sestre, budite postojani i nepokolebljivi, revni u Gospodnjem djelu jer znate da nijedan vaš trud u Gospodinu nije uzaludan.