Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 12:16 Knjiga O Kristu (CKK)

I ako uho kaže: "Ne pripadam tijelu jer nisam oko", hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela?

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 12

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 12:16 u kontekstu