Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 11 Knjiga O Kristu (CKK)

1. A vi biste trebali slijediti moj primjer, kao što ja slijedim Kristov.

Upute za javno bogoslužje

2. Pohvaljujem vas što me se u svemu sjećate i što se držite kršćanskoga učenja koje sam vam predao.

3. Ali hoću da nešto znate: svaki je čovjek odgovoran Kristu, žena je odgovorna mužu, a Krist je odgovoran Bogu.

4. Muškarac sramoti Krista ako pokriva glavu dok se moli ili prorokuje.

5. A žena sramoti svojega muža ako se moli ili prorokuje gologlava. To je isto kao da je obrijala glavu.

6. Ako odbije na glavi nositi pokrivalo, neka ošiša svu kosu. A kako je sramota da žena bude kratke kose ili obrijane glave, treba nositi pokrivalo.

7. Muškarac ne treba pokrivati glavu jer je na sliku i slavu Božju, a muškarcu je slava žena.

8. Prvi čovjek nije nastao od žene, nego je ona nastala od njega.

9. Nije, osim toga, muškarac stvoren zaradi žene, nego žena zaradi muškarca.

10. Zato žena treba uvijek imati pokrivenu glavu kao znak vlasti, zbog anđela.

11. Ali u odnosima između Gospodinove djece žena nije neovisna o mužu niti je muž neovisan o ženi.

12. Jer iako je prva žena nastala od muškarca, od tada su svi muškarci rođeni od žene, a sve to dolazi od Boga.

13. Prosudite sami dolikuje li da se žena moli Bogu gologlava.

14. Nije li očito da je muškarcu sramota imati dugu kosu?

15. I nije li očito da je duga kosa ženi na ponos? Jer dana joj je kao pokrivalo.

16. A želi li se tko oko toga prepirati, mogu samo reći da u nas nije takav običaj te da tako drže i u drugim crkvama Božjim.

Zapovijed za Gospodnju večeru

17. Ima još nešto u čemu vas ne mogu pohvaliti. Čini mi se da vaši zajednički sastanci donose više štete nego koristi.

18. Prije svega, čujem, a donekle i vjerujem da kad se okupite u zajednici, među vama nastaje razdor.

19. Takvih podjela, nesumnjivo, mora biti da se pokaže tko je Bogu po volji.

20. Kad se dakle sastajete, to više nije blagovanje Gospodnje večere

21. jer pohlepno jedete vlastitu hranu ne dijeleći ju s drugima. Tako jedni gladuju, dok se drugi opijaju.

22. Ne možete li doma jesti i piti? Ili zaista prezirete Božju crkvu i sramotite siromahe? Što da vam na to kažem? Da vas pohvalim? Ne mogu vas u tome pohvaliti.

23. Prenosim vam što je Gospodin rekao. One noći kad je izdan, uzeo je kruh,

24. zahvalio za njega, razlomio ga i rekao: "Ovo je moje tijelo - za vas. Činite to meni na spomen."

25. Tako je nakon večere uzeo i čašu te rekao: "Ovo je čaša novoga saveza između Boga i vas, zapečaćenoga mojom prolivenom krvlju. Činite to meni na spomen svaki put kad ga pijete!"

26. Svaki put kad jedete taj kruh ili pijete tu čašu, navješćujete Gospodinovu smrt dok opet ne dođe.

27. Jede li dakle tko taj kruh ili pije tu čašu nedostojno Gospodina, kriv je jer griješi protiv tijela i krvi Gospodnje.

28. Zato neka se svatko preispita prije nego što jede kruh i pije iz čaše.

29. Jer tko jede kruh ili pije iz čaše nedostojno, ne iskazujući čast Kristovu tijelu, jede i pije Božju osudu nad sobom.

30. Zato među vama ima mnogo slabih i bolesnih i mnogo vas umire.

31. Preispitujemo li se, Bog nas neće tako kažnjavati.

32. Ali zato što nas Gospodin prosuđuje i kažnjava, nećemo biti osuđeni sa svijetom.

33. I zato, draga braćo, kad se sastajete na večeru Gospodnju, čekajte jedni druge.

34. Ako ste zaista gladni, jedite doma da vam sastanak ne bude na osudu.O drugome ću vas uputiti kad dođem.