Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 2 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Draga braćo i sestre, kad sam prvi put došao k vama, nisam se služio uzvišenim ni dubokoumnim riječima da vam navijestim Božju poruku.

2. Jer odlučio sam među vama ne znati ništa drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga.

3. Došao sam k vama slab - bojažljivo i drhteći.

4. Moj govor i propovijedanje nisu se zasnivali na mudrim i uvjerljivim riječima, nego na djelovanju Svetoga Duha među vama,

5. zato da svoju vjeru ne temeljite na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj sili.

6. Doduše, kad smo sa zrelim kršćanima, navješćujemo mudrost - ali ne mudrost ovoga svijeta ni takvu mudrost koja bi se svidjela vladarima ovoga svijeta koji su ionako osuđeni na propast.

7. Navješćujemo tajnu, skrivenu Božju mudrost koju je Bog namijenio našoj dobrobiti još prije postanka svijeta.

8. Vladari ovoga svijeta nisu ju razumjeli - jer da jesu, ne bi raspeli našega Gospodina slave.

9. Upravo je to značenje ulomka iz Svetoga pisma:"Ono što oko još nije vidjelo, što uho još nije čulo niti um može zamisliti, to je Bog pripravio onima koji ga ljube."

10. Ali mi to znamo jer nam je Bog otkrio svojim Duhom koji proniče sve, pa tako i Božje dubine.

11. Tko može znati misli nekog čovjeka osim njegova vlastitoga čovječjeg duha u njemu? Tako ni Božje misli ne može znati nitko osim Božjega Duha.

12. I tog nam je Božjeg Duha (a ne duha svijeta) Bog dao da bismo mogli znati čime nas je obdario.

13. Govoreći vam o tomu, ne služimo se riječima ljudske mudrosti, nego riječima koje nam daje Sveti Duh - služeći se riječima Duha da bismo objasnili duhovne istine.

14. Ali čovjek tjelesne naravi ne može razumjeti spoznaje koje daje Božji Duh. Njemu se one čine ludošću jer ih valja prosuđivati Duhom.

15. Čovjek koji ima Duha može sve prosuđivati, ali drugi nisu kadri prosuđivati njega.

16. "Jer tko poznaje Gospodnje misli? Tko će njemu dati savjet?" Ali mi imamo Kristov um.