Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 12:15 Knjiga O Kristu (CKK)

Ako noga kaže: "Ne pripadam tijelu jer nisam ruka", time ne prestaje biti njegovim dijelom.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 12

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 12:15 u kontekstu