Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 3 Knjiga O Kristu (CKK)

Pavao i Apolon, Kristovi sluge

1. Draga braćo i sestre, dok sam bio s vama, nisam s vama mogao razgovarati kao s duhovnim, zrelim kršćanima, nego kao s tjelesnima koji pripadaju ovome svijetu, kao s nejačadi u Kristu.

2. Morao sam vas hraniti mlijekom, a ne čvrstom hranom jer ju niste mogli podnositi. A ne možete ni sada

3. jer vama još vlada tjelesna, grešna narav. Zavidite jedni drugima i prepirete se. Ne dokazuje li to da ste još tjelesni?

4. Kad jedan od vas kaže: "Ja sam Pavlov sljedbenik", a drugi: "Ja sam Apolonov", ne ponašate li se kao ljudi koji ne pripadaju Gospodinu?

5. A tko je Apolon i tko je Pavao da biste se zbog nas prepirali? Ta mi samo služimo Gospodinu kako nam je dao - da kroz nas povjerujete u njega.

6. Ja sam u vaša srca posijao sjeme, Apolon ga je zalio, ali Bog je dao da poraste.

7. Nije važan ni onaj tko sije ni onaj tko zalijeva, već Bog koji daje rasti.

8. Tko sije i tko zalijeva, jedno su, ali svaki će primiti plaću prema vlastitom trudu.

9. Jer mi smo samo Božji suradnici, a vi niste naša, već Božja njiva, Božja građevina.

10. Po Božjoj sam milosti položio temelj kao mudar graditelj. Drugi nadoziđuju. Ali svatko mora paziti kako nadoziđuje!

11. Jer nitko ne može postaviti neki drugi temelj osim onoga koji je već postavljen - a to je Isus Krist.

12. Na njega se može nadozidati zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom ili slamom.

13. Ali svačije će djelo izići na vidjelo na Dan suda kad bude iskušano ognjem. Tada će se pokazati kakvo je čije djelo.

14. Graditelj čije djelo ostane, primit će nagradu.

15. Ali kome djelo izgori, pretrpjet će veliku štetu. On sam spasit će se, ali kao kroz vatru.

16. Ne shvaćate li da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama?

17. Razara li tko Božji hram, njega će Bog razoriti. Jer Božji hram je svet - a to ste vi, kršćani.

18. Nemojte se zavaravati. Drži li tko od vas sebe pametnim prema mjerilima ovoga svijeta, morat će postati ludim da bi bio mudar prema Božjim mjerilima.

19. Jer mudrost ovoga svijeta pred Bogom je ludost. U Svetome pismu piše:"On hvata mudre u zamku njihova vlastita lukavstva."

20. I još: "Gospodin poznaje umovanje mudrih; ono je isprazno."

21. Zato se nemojte ponositi time što slijedite nekog vođu. Sve je vaše:

22. i Pavao i Apolon i Petar, i cijeli svijet, i život i smrt, i sadašnjost i budućnost. Sve to pripada vama,

23. vi pripadate Kristu, a Krist Bogu.