Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 1 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Ovo je pismo od Pavla, kojega je Bog odabrao da bude apostol Isusa Krista, i od našega brata Timoteja.

2. Kološanima, svetoj i vjernoj braći i sestrama u Isusu Kristu. Neka vam naš Bog Otac udijeli milost i mir.

Pavlova zahvala i molitva

3. Uvijek se molimo za vas i zahvaljujemo za vas Bogu Ocu našega Gospodina Isusa Krista

4. jer smo čuli za vašu vjeru u Isusa Krista i za vašu ljubav prema svoj svetoj braći.

5. Razlog vaše vjere je nada što vas čeka u nebesima. O toj ste nadi prvi put čuli kad ste čuli istinu Radosne vijesti.

6. Ista ta Radosna vijest koja je došla k vama proširila se cijelim svijetom. Posvuda mijenja ljudske živote, baš kao što je promijenila i vaš prvoga dana kad ste ju čuli i kad ste shvatili istinu o Božjoj milosti prema grešnicima.

7. Vi ste za nju čuli od Epafre, našega voljenog suradnika. On nas zastupa vjerno služeći Kristu.

8. On nam je i rekao za vašu ljubav prema drugima, koju vam daje Sveti Duh.

9. Zato se mi od dana kad smo to čuli neprestano molimo za vas, tražeći da vas Bog ispuni mudrošću i duhovnom spoznajom kako biste mogli razabrati njegovu volju,

10. živjeti dostojno Gospodina i ugoditi mu, roditi svakom vrstom dobrih djela te rasti u spoznaji Boga.

11. Molimo se da vas Bog ojača svojom slavnom silom da možete biti postojani i strpljivi.

12. Da radosno možete uvijek zahvaljivati Ocu koji nas je osposobio da budemo subaštinicima svetoga Božjeg naroda koji živi u svjetlu.

13. Izbavio nas je od vlasti tame i prenio u Kraljevstvo svojega ljubljenog Sina.

14. Njegovom krvlju Bog je otkupio našu slobodu i oprostio nam grijehe.

Kristovo prvenstvo

15. Krist je vidljiva slika nevidljivoga Boga, prvorođenac iznad svih stvorenja.

16. U Kristu je stvoreno sve na nebesima i na zemlji: vidljivo i nevidljivo, kraljevi i kraljevstva, vladari i vlasti. Sve je stvoreno po njemu i za njega.

17. Postojao je prije svega drugoga i održava sve što postoji.

18. On je glava Crkve, koja je njegovo Tijelo. On je prvi od svih ustao od mrtvih, da u svemu bude prvi.

19. Jer se Bogu svidjelo u njemu prebivati svom puninom

20. i kroz njega - njegovom krvlju prolivenom na križu - pomiriti sa sobom sve na zemlji i na nebesima.

21. To se odnosi i na vas koji ste nekada bili daleko od njega i bili mu neprijatelji mišlju i djelima.

22. Ali on vas je ponovno izmirio sa sobom kroz smrt Kristova ljudskog tijela na križu. Priveo vas je u svoju nazočnost svete, neporočne i besprijekorne.

23. Ali morate čvrsto i postojano ustrajati u vjeri. Ne dajte se pokolebati u nadi Radosne vijesti koju ste čuli. Ona se propovijeda diljem svijeta, a mene, Pavla, Bog je postavio da joj služim.

Pavlovo služenje Crkvi

24. Sada se radujem što dovršavam patnje za koje mi je Krist rekao da ću ih proći za dobro Crkve, njegova tijela.

25. Bog me je zadužio da služim njegovoj Crkvi naviještajući njegovu poruku vama poganima u svoj punini.

26. Ta je tajna bila skrivena vjekovima i naraštajima, ali sada ju je Bog očitovao njegovim svetima.

27. Jer Bogu se svidjelo da svojemu narodu objavi kako su bogatstvo i slava Kristova namijenjeni i vama poganima. Jer u ovome je tajna: Krist živi u vama i vaša je nada da ćete biti dionicima njegove slave.

28. Svima naviještamo Krista. Opominjemo i poučavamo ljude, s mudrošću koju nam je Bog dao, da svakoga učinimo zrelim u Kristu.

29. Da to postignem, trudim se i borim u njegovoj snazi, koja tako silno djeluje u meni.