Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 1:26 Knjiga O Kristu (CKK)

Ta je tajna bila skrivena vjekovima i naraštajima, ali sada ju je Bog očitovao njegovim svetima.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 1

Prikaz Poslanica Kološanima 1:26 u kontekstu