Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Novi Zavjet

Poslanica Filipljanima 4 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Draga braćo i sestre, volim vas i jedva čekam da vas vidim jer ste moja radost i nagrada za moj trud. Budite postojani u Gospodinu!

Pavlove završne napomene

2. Molim Evodiju i Sintihu da se ne svađaju i da budu složne u Gospodinu.

3. I tebe molim, vjerni prijatelju, pomozi im jer su se silno trudile u propovijedanju Radosne vijesti skupa sa mnom, Klementom i ostalim mojim suradnicima kojih su imena zapisana u Knjizi života.

4. Uvijek se radujte u Gospodinu. Da ponovim: radujte se!

5. Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima. Gospodin je blizu!

6. Ne brinite se ni za što; radije se molite za sve; iznesite Bogu sve svoje potrebe, sa zahvalnošću.

7. Tako ćete iskusiti Božji mir koji nadilazi svaki razum. On će čuvati vaša srca i vaš um u Kristu Isusu.

8. Na završetku, draga braćo, još samo ovo: usmjerite svoje misli na ono što je istinito, čestito i pravedno, na ono što je čisto, hvalevrijedno i kreposno.

9. Postupajte kao što ste naučili i čuli od mene i kao što ste mene vidjeli činiti, pa će Bog mira biti s vama.

Zahvala za poslane darove

10. Silno sam se razveselio u Gospodinu što opet skrbite za mene. Znam da se uvijek o meni brinete, ali neko vrijeme niste mi imali prilike pomoći.

11. Ne govorim to zbog oskudice. Naučio sam biti zadovoljan u svakoj prigodi.

12. Znam oskudijevati, a znam i obilovati. Na sve sam naviknuo: i biti sit i gladovati, i obilovati i oskudijevati.

13. Sve mogu u Kristu koji mi daje snagu.

14. Ali ipak je lijepo od vas što ste mi pomogli u nevolji.

15. Dobro znate da mi u početku propovijedanja evanđelja, kad sam otputovao iz Makedonije, nijedna crkva nije financijski pomogla - osim vas Filipljana.

16. Čak ste mi i dok sam boravio u Solunu jedanput ili dvaput poslali pomoć za moje potrebe.

17. Ne govorim to zato što tražim od vas dar. Želim samo da vaša nagrada bude još veća.

18. Sada imam svega dostatno; čak mi i pretječe! Namirili ste sve moje potrebe darom koji ste mi poslali po Epafroditu, tom vašom žrtvom, "ugodnim mirisom" Bogu.

19. A isti Bog koji se brine o meni ispunit će i sve vaše potrebe prema svojemu raskošnom bogatstvu, u Kristu Isusu.

20. Neka je slava našemu Bogu Ocu u vijeke vjekova! Amen.

Pavlovi posljednji pozdravi

21. Pozdravite ondje pojedinačno svakoga svetoga u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom.

22. I svi drugi sveti vas pozdravljaju, posebice oni koji rade na carevu dvoru.

23. Neka milost našega Gospodina Isusa bude s vašim duhom!