Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 1:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Ovo je pismo od Pavla, kojega je Bog odabrao da bude apostol Isusa Krista, i od našega brata Timoteja.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 1

Prikaz Poslanica Kološanima 1:1 u kontekstu