Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 2 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Želim da znate koliko sam se mučio za vas, za Crkvu u Laodiceji i za sve one koji me još nisu osobno upoznali.

2. Želim da se njihova srca ohrabre, povezana u ljubavi, da dobiju bogatu i punu spoznaju Božje tajne: Krista.

3. U njemu su skrivena sva bogatstva mudrosti i spoznaje.

4. Govorim vam to da vas nitko ne prevari uvjerljivim riječima.

5. Iako sam daleko od vas, u mislima sam s vama. Veoma me raduje što živite kako treba i što je vaša vjera u Krista čvrsta.

Sloboda od pravila i novi život u Kristu

6. Kako ste prihvatili Krista za Gospodina, tako nastavite s njime živjeti.

7. Budite u njemu ukorijenjeni pa ćete se izgrađivati i učvršćivati u vjeri kako ste i poučeni. Obilno zahvaljujte Bogu.

8. Nemojte da vas tko odvuče ispraznim mudrovanjem koje se temelji na ljudskim predajama i na počelima ovoga svijeta, a ne na Kristu.

9. Jer u Kristu doslovce prebiva sva punina božanstva,

10. a vi ste ispunjeni kroz zajedništvo s njime, koji je iznad svakoga poglavarstva i vlasti u svemiru.

11. Kad ste došli Kristu, "obrezani" ste, ali ne tjelesno. Bio je to duhovni zahvat - "odrezana" je vaša grešna narav.

12. Jer s Kristom ste ukopani pri krštenju. I s njim ste uskrsnuli u novi život jer ste se pouzdali u moćnu Božju silu, koja je i Krista podignula od mrtvih.

13. Bili ste mrtvi zbog svojih grijeha i zbog toga što vaša grešna narav još nije bila "odrezana". Tada vas je Bog oživio s Kristom. Oprostio nam je grijehe.

14. Izbrisao je zadužnicu čije su odredbe bile protiv nas. Pribio ju je na Kristov križ i uništio.

15. Tako je Bog razoružao zle vladare i vlasti. Javno ih je osramotio pobjedom na Kristovu križu.

16. Neka vas zato nitko ne osuđuje zbog jela, pića ili zbog svetkovanja blagdana, mlađaka ili subote.

17. Jer ta su pravila bila tek sjena prave stvarnosti - Krista.

18. Ne dajte da vam oni koji uživaju u lažnoj poniznosti i štovanju anđela kažu kako niste zaslužili nagradu. Takvi ljudi, oholi zbog svoje tjelesne pameti, unedogled nabrajaju pojedinosti viđenja koja su imali.

19. Ali ne drže se Krista, glave Tijela koje je snažno povezano i koje raste samo dobivajući hranu i snagu od Boga.

20. Ako ste zaista umrli s Kristom, onda vas je on oslobodio temeljnih počela ovoga svijeta. Zašto se onda, kao da još pripadate ovomu svijetu, podvrgavate propisima kao što su:

21. "Ne jedi! Ne kušaj! Ne takni!"

22. Takva pravila obična su ljudska umotvorina jer se odnose na stvari koje uporabom nestaju.

23. Ti propisi prividno su mudri zbog samozvanog bogoštovlja, poniznosti i trapljenja tijela, ali ne pomažu čovjeku da nadvlada svoje zle misli i želje.