Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 1:4 Knjiga O Kristu (CKK)

jer smo čuli za vašu vjeru u Isusa Krista i za vašu ljubav prema svoj svetoj braći.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 1

Prikaz Poslanica Kološanima 1:4 u kontekstu