Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 1:27 Knjiga O Kristu (CKK)

Jer Bogu se svidjelo da svojemu narodu objavi kako su bogatstvo i slava Kristova namijenjeni i vama poganima. Jer u ovome je tajna: Krist živi u vama i vaša je nada da ćete biti dionicima njegove slave.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 1

Prikaz Poslanica Kološanima 1:27 u kontekstu