Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Zacairia 9 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

An Dara Cuid

Ionradh an Tiarna

1. Oracal.Tá briathar an Tiarna i ndúiche Hadrác,agus tá foslongfort aige sa Damaisc,- mar is leis an Tiarna cathracha uile Arámfaoi mar is leis treibheanna uile Iosrael.

2. Tá sé i Hamát freisin, áit atá ar a teorainnagus sa Tuír agus i Síodón, dá mhéad í a n‑eagna.

3. Tá an Tuír tar éis daingean a thógáil di féin,agus airgead a charnadh mar dheannach,agus ór a chnuasach mar lathach na sráideanna.

4. Ach, féach! Gabhfaidh an Tiarna seilbh uirthi;brisfidh sé a cumhacht ar an bhfarraigeagus loiscfear í le tine.

5. Feicfidh Aiscileon é sin agus tiocfaidh eagla uirthi;feicfidh Gazá é chomh maithagus beidh sí ag lúbarnaíl le scéin;beidh Eacrón ar crith freisin,mar cuirfear a dóchas ó chrích.Díothófar rí Ghazáagus ní dhéanfar cónaí in Aiscileon feasta.

6. Lonnóidh pór measctha in Aisdeod,agus buailfidh mé an t‑uabhar as an bhFilistíneach.

7. Sracfaidh mé óna bhéalan fheoil a bhfuil an fhuil inti fós,agus sciobfaidh mé a ofrálacha gráinniúlaó idir a fhiacla.Lena chois sin déanfar iarmhar dár nDia de,agus beidh sé ina chlann in Iúdá;agus beidh Eacrón cosúil le Iabúsach.

8. Suífidh mé mo champa mórthimpeall mo thí,mar gharda in aghaidh a dtiocfaidh agus a n‑imeoidh;ní ghluaisfidh aon tíoránach tríothu feasta,mar táimse tar éis bheith ag faire orthu anois le mo shúile cinn féin.

Teacht an Rí Mheisiasaigh

9. Déan gairdeas go spleodrach, a iníon Shíón;tóg gártha áthais, a iníon Iarúsailéim.Féach, tá do rí ag teacht chugat,é go caithréimeach slán,agus go ceansa,agus ag marcaíocht ar asal,ar bhromaichín, ar shearrach asail.

10. Scuabfaidh sé an carbad chun siúil as Eafráimagus an capall catha as Iarúsailéim;agus brisfear an bogha cogaidh.Labhróidh sé leis na náisiúin faoin tsíocháin,agus beidh sé i réim ó mhuir go muiragus ón Abhainn go himill na cruinne.

Beidh Iosrael faoi Rath

11. Ach maidir leatsa,ar son fhuil do chonartha liomsa,seolfaidh mé do chimí ar ais ón bpollnach bhfuil aon uisce ann.

12. Filligí ar an daingean, a chimí an dóchais,an lá inniu féin dearbhaímgo ndéanfaidh mé cúiteamh libh faoi dhó.

13. Óir, táim tar éis Iúdá a lúbadh dom féin mar bhogha,agus an bogha sin a ghléasadh le hEafráim mar shaighead.Beartóidh mé do chlann mhac, a Shíón, mar airmin aghaidh chlann mhac Iáván,agus déanfaidh mé claíomh gaiscígh díot.

14. Nochtfaidh an Tiarna os a gcionn.Seinnfidh a shaighead amach mar splanc thintrí;séidfidh an Tiarna Dia an stoc,agus réabfaidh sé leis ar aghaidhar stoirmeacha an deiscirt.

15. Cosnóidh Tiarna na Slua iad;dísceoidh siad [a naimhde]agus gabhfaidh siad de chosa sna clocha tabhaill.Ólfaidh siad agus tógfaidh siad racán,faoi mar a bheadh siad ar meisce le fíon;beidh siad chomh lán le babhla íobarthachomh smeartha le cúinní altóra.

16. An lá sin, sábhálfaidh an Tiarna, a nDia, iad,a phobal féin, mar thréad caorach.Óir beidh siad ag drithliú ar a thalamhamhail seoda corónach.

17. Nach maith an bhail a bheidh orthu go deimhin!Nach álainn a bheidh siad!Cuirfidh arbhar bláth ar na hógánaighagus cuirfidh fíon nua maise ar na maighdeana.