Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Hen Destament

Testament Newydd

Numeri 23 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Neges Gyntaf Balaam

1. Dywedodd Balaam wrth Balac, “Adeilada imi yma saith allor, a darpara imi saith bustach a saith hwrdd.”

2. Gwnaeth Balac fel yr oedd Balaam wedi gorchymyn, ac offrymodd Balac a Balaam fustach a hwrdd ar bob allor.

3. Yna dywedodd Balaam wrth Balac, “Aros di wrth dy boethoffrwm, ac af finnau draw oddi yma; hwyrach y daw'r ARGLWYDD i gyfarfod â mi, ac fe ddywedaf wrthyt beth bynnag a ddatguddia imi.” Felly aeth ymaith i fryn uchel.

4. Daeth Duw i gyfarfod â Balaam, a dywedodd Balaam wrtho, “Yr wyf wedi paratoi'r saith allor ac offrymu bustach a hwrdd ar bob un.”

5. Rhoddodd yr ARGLWYDD air yng ngenau Balaam, a dweud, “Dos yn ôl at Balac, a llefara hyn wrtho.”

6. Pan ddychwelodd yntau, gwelodd Balac yn sefyll wrth ei boethoffrwm, a holl dywysogion Moab gydag ef.

7. Yna llefarodd Balaam ei oracl a dweud,“Daeth Balac â mi o Syria,brenin Moab o fynyddoedd y dwyrain.‘Tyrd,’ meddai, ‘rho felltith ar Jacob imi;tyrd, cyhoedda wae ar Israel.’

8. Sut y gallaf felltithio neb heb i Dduw ei felltithio,neu gyhoeddi gwae ar neb heb i'r ARGLWYDD ei gyhoeddi?

9. Fe'u gwelaf o ben y creigiau,ac edrychaf arnynt o'r bryniau—pobl yn byw mewn unigedd,heb ystyried eu bod ymysg y cenhedloedd.

10. Pwy a all gyfrif Jacob mwy na llwchneu rifo chwarter Israel?Boed i minnau farw fel y bydd marw'r cyfiawn,a boed fy niwedd i fel eu diwedd hwy.”

11. Dywedodd Balac wrth Balaam, “Beth a wnaethost imi? Gelwais amdanat i felltithio fy ngelynion, ond y cyfan a wnaethost oedd eu bendithio.”

12. Atebodd yntau, “Onid oes raid imi lefaru'r hyn y mae'r ARGLWYDD yn ei osod yn fy ngenau?”

Ail Neges Balaam

13. Dywedodd Balac wrtho, “Tyrd gyda mi i le arall er mwyn iti eu gweld oddi yno; ni weli di mo'r cyfan, dim ond un cwr ohonynt, ond oddi yno gelli eu melltithio imi.”

14. Felly cymerodd ef i faes Soffim ar ben Pisga, ac adeiladodd saith allor ac offrymodd fustach a hwrdd ar bob un.

15. Yna dywedodd Balaam wrth Balac, “Aros di yma wrth dy boethoffrwm, ac af finnau draw i gyfarfod â'r ARGLWYDD.”

16. Daeth yr ARGLWYDD i gyfarfod â Balaam, a rhoi gair yn ei enau, a dweud, “Dos yn ôl at Balac, a llefara hyn wrtho.”

17. Pan ddaeth ef ato, gwelodd Balac yn sefyll wrth ei boethoffrwm, a thywysogion Moab gydag ef. Gofynnodd Balac iddo, “Beth a ddywedodd yr ARGLWYDD?”

18. Yna llefarodd Balaam ei oracl a dweud:“Cod, Balac, a chlyw:gwrando arnaf, fab Sippor;

19. nid yw Duw fel meidrolyn yn dweud celwydd,neu fod meidrol yn edifarhau.Oni wna yr hyn a addawodd,a chyflawni'r hyn a ddywedodd?

20. Derbyniais orchymyn i fendithio,a phan fo ef yn bendithio, ni allaf ei atal.

21. Ni welodd ddrygioni yn Jacob,ac ni chanfu drosedd yn Israel.Y mae'r ARGLWYDD eu Duw gyda hwy,a bloedd y brenin yn eu plith.

22. Daeth Duw â hwy allan o'r Aifft,ac yr oedd eu nerth fel nerth ych gwyllt.

23. Nid oes swyn yn erbyn Jacob,na dewiniaeth yn erbyn Israel;yn awr fe ddywedir am Jacob ac Israel,‘Gwaith Duw yw hyn!’

24. Dyma bobl sy'n codi fel llewes,ac yn ymsythu fel llew;nid yw'n gorwedd nes bwyta'r ysglyfaethac yfed o waed yr hyn a larpiodd.”

25. Dywedodd Balac wrth Balaam, “Paid â'u melltithio na'u bendithio mwyach.”

26. Ond atebodd Balaam ef, “Oni ddywedais wrthyt fod yn rhaid imi wneud y cyfan a ddywed yr ARGLWYDD?”

Trydedd Neges Balaam

27. Dywedodd Balac wrth Balaam, “Tyrd, fe af â thi i le arall; efallai y bydd Duw yn fodlon iti eu melltithio imi oddi yno.”

28. Felly cymerodd Balac ef i ben Peor, sy'n edrych i lawr dros y diffeithwch,

29. a dywedodd Balaam wrtho, “Adeilada imi yma saith allor, a darpara imi saith bustach a saith hwrdd.”

30. Gwnaeth Balac fel yr oedd Balaam wedi gorchymyn iddo, ac offrymodd fustach a hwrdd ar bob allor.