глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Новият Завет

Делата На Апостолите 14 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Павел и Варнава в Икония

1. В Икония, както навсякъде другаде, Павел и Варнава отидоха в синагогата на юдеите и говориха така убедително, че много юдеи и езичници повярваха.

2. А онези юдеи, които не повярваха, насъскаха езичниците и насадиха в тях злоба срещу братята.

3. Но Павел и Варнава останаха там дълго време и смело говореха за Господа, който потвърждаваше посланието за своята благодат, като им даваше силата да извършват знамения и чудеса.

4. Жителите на града бяха разделени: едни подкрепяха юдеите, други – апостолите.

5. Някои езичници и юдеи, заедно с водачите си, се опитваха да посегнат на Павел и Варнава и да ги убият с камъни.

6. Когато апостолите узнаха за това, те побягнаха към околностите на градовете Листра и Дервия в Ликаония,

7. където продължиха да проповядват Благата вест.

Павел в Листра и Дервия

8. В Листра живееше един парализиран човек. Куц по рождение, той никога не беше ходил.

9. Този човек седеше и слушаше думите на Павел. Павел го погледна и като видя вярата му, че Бог може да го излекува,

10. каза високо: „Изправи се на краката си!“ Човекът скочи и проходи.

11. Като видяха това, което Павел извърши, хората започнаха да говорят високо на своя ликаонски език: „Боговете са слезли при нас в образа на хора!“

12. Нарекоха Варнава „Зевс“, а Павел – „Хермес“, тъй като от тях двамата, той говореше през по-голямата част от времето.

13. Жрецът на Зевс, чийто храм беше близо до града, дойде до градската порта с венци и волове, с намерение заедно с народа да ги принесе в жертва на апостолите.

14. Когато Варнава и Павел разбраха за това, разкъсаха дрехите си и се втурнаха сред множеството, викайки:

15. „Хора, защо вършите това? Ние не сме богове, а човешки същества като вас! Дойдохме да ви съобщим Благата вест, за да се откажете от тези безсмислени неща и се обърнете към живия Бог, който е сътворил небето, земята, морето и всичко в тях.

16. В миналото той остави всеки народ да върви по своя път,

17. макар че непрестанно свидетелстваше за себе си с различни благодеяния: изпращаше ви дъждове от небето и сезони на плодородие. Той ви дава храна и изпълва сърцата ви с радост.“

18. Но и с тези думи Павел и Варнава едва успяха да убедят тълпите да не им принасят жертви.

19. По това време от Антиохия и Икония дойдоха няколко юдеи, които настроиха народа срещу Павел. Хората го пребиха с камъни, повлякоха го и го захвърлиха извън града, като мислеха, че е мъртъв.

20. Но когато последователите се събраха около него, той стана и се върна отново в града. На другия ден замина заедно с Варнава за Дервия.

Варнава и Павел се връщат в Антиохия

21. В Дервия Павел и Варнава проповядваха Благата вест и направиха от много хора последователи на Исус. След това се върнаха в Листра, Икония и Антиохия,

22. където укрепваха душите на последователите, като ги насърчаваха да постоянстват във вярата и им казваха: „Много страдания трябва да понесем по пътя си към Божието царство.“

23. След като поставиха презвитери за всяка църква, Павел и Варнава с пост и молитви ги повериха на Господа, в когото презвитерите бяха повярвали.

24. Преминавайки през Писидия, те пристигнаха в Памфилия.

25. В Пергия проповядваха посланието, а оттам отидоха в Аталия,

26. откъдето отплаваха обратно за Антиохия – мястото, където вярващите ги бяха поверили на Божията благодат да извършат делото, което сега бяха изпълнили.

27. Пристигайки в Антиохия, Павел и Варнава събраха църквата и съобщиха всичко, което Бог бе извършил чрез тях, и как бе отворил за езичниците вратата към вярата.

28. Там те останаха с последователите дълго време.