Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Nova Zaveza

Hebrejcem 7 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Melkízedekovo duhovništvo

1. Ta »Melkízedek, kralj v Sálemu, duhovnik najvišjega Boga, je šel naproti Abrahamu in ga blagoslovil, ko se je ta vračal iz boja s kralji.«

2. »Abraham« mu je tudi odmeril »desetino od vsega«. Njegovo ime pomeni kralj pravičnosti, ker pa je bil »kralj Sálema«, pomeni tudi kralj miru.

3. Brez očeta je, brez matere, brez rodovnika, brez začetka dni in brez konca življenja, je pa podoben Božjemu Sinu in ostane duhovnik za vselej.

4. Poglejte, kako velik je ta, ki mu je dal celo očak Abraham najboljšo desetino od plena!

5. Tudi tisti Lévijevi sinovi, ki sprejemajo duhovništvo, imajo naročilo, naj po postavi pobirajo desetino od svojega ljudstva, od svojih bratov, ki so vendar Abrahamovi potomci.

6. Toda čeprav ta ni bil njihovega rodu, je od Abrahama dobil desetino in ga blagoslovil, ker je bil nosilec obljube.

7. Nesporno pa je, da višji blagoslavlja nižjega.

8. V tem primeru pobirajo desetino umrljivi ljudje, v onem pa tisti, o katerem je izpričano, da živi.

9. Takole naj povem: po Abrahamu je odštel desetino tudi Lévi, ki pobira desetino,

10. saj je bil še v prednikovih ledjih, ko mu je šel naproti Melkízedek.

11. Ko bi bili torej popolnost lahko dosegli po levítskem duhovništvu – ljudstvo je namreč pod njim dobilo postavo – čemú bi bilo še potrebno, da nastopi drug duhovnik, kakršen je Melkízedek, zakaj se ne bi imenoval po Aronu?

12. Kadar se namreč zamenja duhovništvo, mora nastopiti tudi zamenjava postave.

13. Tisti pa, o katerem govorim, pripada drugemu rodu, iz katerega ni nihče služil oltarju.

14. Znano je namreč, da naš Gospod izvira iz Juda, iz rodu, o katerem glede duhovnikov ni Mojzes rekel ničesar.

15. Vse postane še bolj jasno, če nastopi drug duhovnik, ki je podoben Melkízedeku.

16. Ta ni postal duhovnik po zakonitosti telesnega nasledstva, temveč po môči neminljivega življenja.

17. Pričevanje se namreč glasi: »Ti si duhovnik na veke, kakršen je Melkízedek.«

18. Razveljavljena je namreč prejšnja zapoved, ker je brez moči in brez koristi,

19. saj ni postava ničesar pripeljala do popolnosti. Uvaja pa se boljše upanje, po katerem se bližamo Bogu.

20. To se ni zgodilo brez priseganja. Oni so namreč postali duhovniki brez priseganja,

21. ta pa s priseganjem tistega, ki mu je rekel: »Gospod je prisegel in se ne bo kesal. Ti si duhovnik na veke.«

22. Zato je Jezus postal porok tudi boljše zaveze.

23. Poleg tega je bilo onih duhovnikov več, ker jim je smrt preprečevala, da bi bili ostali;

24. ta pa ima, ker ostane na veke, edinstveno duhovništvo.

25. Prav zato, ker vedno živi, da zanje posreduje, more dokončno odrešiti tiste, ki po njem prihajajo k Bogu.

26. Takšen véliki duhovnik nam je bil tudi primeren: svet, nedolžen, brez madeža, ločen od grešnikov in višji od nebes,

27. tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom dan za dnem darovati najprej za svoje grehe in nato za grehe ljudstva. To je namreč storil enkrat za vselej, ko je daroval sam sebe.

28. Postava namreč postavlja za vélike duhovnike ljudi, ki jih tlačijo slabosti; beseda priseganja, ki je prišla za postavo, pa večno popolnega Sina.