Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Nova Zaveza

Efežanom 6 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Otroci in starši

1. Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, zakaj tako je prav.

2. Spoštuj svojega očeta in svojo mater – to je prva zapoved, ki je združena z obljubo –

3. da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji.

4. In vi, očetje, ne grenite svojih otrok, temveč jih vzgajajte in opominjajte v Gospodovem duhu.

Sužnji in gospodarji

5. Sužnji, ubogajte svoje zemeljske gospodarje kakor Kristusa, z največjo spoštljivostjo, v preprostosti srca.

6. Ne služíte zaradi videza, kakor da bi hoteli ugajati ljudem, ampak kot Kristusovi služabniki, ki iz srca spolnjujejo božjo voljo.

7. Služíte z dobro voljo kakor Gospodu in ne kakor ljudem.

8. Saj veste, da bo vsak prejel od Gospoda po tem, kar bo naredil dobrega, bodisi suženj bodisi svobodnjak.

9. Tudi vi, gospodarji se prav tako vedíte do njih in opustite grožnje, saj veste, da je tako zanje, kakor za vas gospodar v nebesih in da ta gospodar ne dela razlike med ljudmi.

Boj proti zlu

10. Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in njegovi mogočnosti.

11. Nadeníte si celotno božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati zvijačam, ki jih bo pletel hudič.

12. Zakaj naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti gospodovalcem tega mračnega sveta, proti zlohotnim duhovnim silam pod nebesnim oblokom.

13. Zato sezite po božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in v boju obstati.

14. Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravice

15. in z nogami, obutimi v pripravljenost, da oznanjate evangelij miru.

16. Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudobnega duha.

17. Vzemite tudi čelado zveličanja in meč duha, kar je božja beseda.

18. Ob vsaki priložnosti molíte v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen čujte z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete.

19. Molíte tudi zame, da bi mi bilo dano, ko bom odpiral usta, da bi neustrašeno oznanjal skrivnost evangelija,

20. za katerega opravljam poslanstvo v verigah, in govoril o njem s srčnostjo, kakor je moja dolžnost.

Sklepni pozdravi

21. Da bi pa tudi vi zvedeli, kako je z mano in kaj delam, vas bo o vsem obvestil Tíhik, ljubljeni brat in zvesti služabnik v Gospodu.

22. K vam ga pošiljam prav zato, da bi zvedeli, kako je z nami, in da bi potolažil vaša srca.

23. Mir bratom ter ljubezen in vero od Boga Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa.

24. Milost z vsemi, ki z neugasljivo ljubeznijo ljubijo našega Gospoda Jezusa Kristusa.