Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Nova Zaveza

Efežanom 2 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Od smrti k življenju

1. Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov,

2. v katerih ste nekoč živeli po duhu tega sveta, ko ste sledili poglavarju sil v ozračju; ta duh zdaj deluje v upornih ljudeh.

3. Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v poželenju svojega mesa; počenjali smo, kar sta hotela meso in zlo nagnjenje, in smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi.

4. Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil,

5. čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil; po milosti ste bili namreč rešeni.

6. Z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu,

7. da bi v prihajajočih vekovih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti.

8. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, vendar ne iz svoje moči, ampak je to božji dar.

9. Tudi niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.

10. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi jih delali.

Edinost v Kristusu

11. Zatorej pomnite, da so vas, ki ste po rodu pogani, ti, ki se imenujejo obrezane, a so obrezani samo na telesu, nekoč imenovali neobrezane.

12. Pomnite torej, da ste bili v tistem času ločeni od Kristusa, zunaj Izraelovega občestva in izločeni od dobrin, ki jih je obljubljala zaveza. V svetu ste bili brez upanja in brez Boga.

13. Sedaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi bližnji.

14. Zakaj on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno s tem, da je podrl vmesno pregrado, to je sovraštvo.

15. S svojim mesom je odpravil postavo z njenimi zapovedmi in predpisi, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir

16. in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi uničil sovraštvo.

17. Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu.

18. Zakaj po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu.

19. Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč ste sodržavljani svetih in domačini pri Bogu.

20. Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogelni kamen pa je sam Kristus Jezus,

21. ki spopolnjuje celotno zgradbo, tako da raste v svet tempelj v Gospodu.

22. Vanj se z drugimi tudi vi vzidavate za božje bivališče v Duhu.