Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nova Zaveza

Filipljanom 1 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Pozdrav

1. Pavel in Timótej, služabnika Kristusa Jezusa, vsem svetim v Kristusu Jezusu, ki so v Filípih, skupaj s škofi in diakoni:

2. milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.

Pavlova molitev za Filipljane

3. Zahvaljujem se svojemu Bogu, kadarkoli se vas spominjam,

4. in v sleherni svoji molitvi zmeraj prosim za vas vse,

5. vesel, da od prvega dne vse do danes sodelujete pri oznanjevanju evangelija.

6. Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo izpolnil do dneva Kristusa Jezusa.

7. Prav je, da tako mislim o vas vseh, ker vas nosim v srcu, saj ste vsi z menoj deležni milosti, ki mi je bila dana, tako v mojih verigah kakor pri obrambi in utrjevanju evangelija.

8. Zakaj Bog mi je priča, kako rad imam vas vse v ljubezni Kristusa Jezusa.

9. Prosim pa tole: naj vaša ljubezen čedalje bolj napreduje v spoznavanju in v vsakršnem presojanju,

10. da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in tako čisti in neomadeževani dočakali Kristusov dan,

11. obogateni s sadovi pravičnosti, do katerih prihajamo po Jezusu Kristusu, v slavo in hvalo božjo.

Življenje je zame Kristus

12. Hočem, da veste, bratje, da sem s tem, kar se je zgodilo z mano, veliko prispeval k razmahu evangelija:

13. v vsem pretoriju in tudi vsem drugim je postalo očitno, da nosim svoje verige zaradi Kristusa.

14. In večina bratov je zaradi mojih verig opogumljena v Gospodu in si upa še bolj brez strahu oznanjati božjo besedo.

15. Nekateri sicer oznanjajo Kristusa tudi iz nevoščljivosti in iz tekmovalnosti, nekateri pa tudi z dobrim namenom.

16. Ti delajo to iz ljubezni, saj vedo, da sem bil določen za obrambo evangelija,

17. oni pa oznanjajo Kristusa iz stremuštva in ne iz čistega namena, ker mislijo, da s tem povečujejo bridkost mojih verig.

18. A kaj za to? Le da se, pa naj bo že na kakršenkoli način, iz preračunljivosti ali iz iskrenosti, oznanja Kristus. To mi je v veselje in mi tudi bo v veselje.

19. Vem namreč, da se bo ta moja zadeva iztekla v mojo rešitev, ker boste zame molili in ker mi bo pomagal Duh Jezusa Kristusa.

20. Željno pričakujem in se nadejam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus kakor zmeraj tudi zdaj v vsej polnosti poveličan v mojem telesu, bodisi z življenjem bodisi s smrtjo.

21. Zakaj živeti je zame Kristus in umreti dobiček.

22. Če pa živeti v telesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem.

23. Razklan sem namreč med dvojim: z ene strani hrepenim, da bi odšel s sveta in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše;

24. z druge strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem telesu.

25. Zagotovo vem, da bom ostal in bom še naprej v pomoč vam vsem, tako da boste napredovali in se veselili v svoji veri

26. in da se boste še bolj ponašali v Kristusu Jezusu zaradi mene, ko spet pridem k vam.

27. Le da živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. Tako bom, bodisi da pridem in vas vidim bodisi da bom odsoten, slišal o vašem zadržanju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija,

28. ne da bi se dali v čem ustrahovati nasprotnikom. V tem je zanje znamenje pogube, za vas pa rešitve: in to od Boga.

29. Vam je bilo namreč milostno dano, ne samo da v Kristusa verujete, ampak da zanj tudi trpite,

30. saj prenašate isti boj, ki ste ga videli na meni in ki ga, kakor veste, še prenašam.