Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Nova Zaveza

Efežanom 3 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Pavlovo oznanjevanje poganom

1. Zato jaz, Pavel, jetnik Kristusa Jezusa za vas, pogane …

2. mislim, da ste slišali za delovanje božje milosti, ki mi je bila dana v vaše odrešenje.

3. Kakor sem prej na kratko zapisal, mi je bila po razodetju razkrita skrivnost.

4. Če tisto berete, lahko spoznate, kako razumevam Kristusovo skrivnost.

5. Bog je ni oznanil ljudem prejšnjih rodov, kakor jo je zdaj po Duhu razodel svojim svetim apostolom in prerokom.

6. Po njej naj bi pogani postali sodediči, soudje in soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju,

7. katerega služabnik sem postal po daru božje milosti, ki mi je bila dana po delovanju njegove moči.

8. Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da oznanjam poganom nedoumljivo Kristusovo bogastvo, da vse

9. poučujem o skrivnostnem načrtu, ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku vsega.

10. Tako naj bi sedaj Cerkev oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih mnogovrstno božjo modrost,

11. in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

12. On nam vliva srčnost, da se po veri vanj bližamo Bogu v popolnem zaupanju.

13. Zato vas prosim, da ne postanete malodušni ob stiskah, ki jih trpim za vas in v katerih je vaša slava.

Spoznajte Kristusovo ljubezen

14. Zato upogibam svoja kolena pred Očetom,

15. od katerega izvira vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji,

16. naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku.

17. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih,

18. da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina …,

19. ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega vsakršno spoznanje, tako, da bi zaživeli v vsej božji polnosti.

20. Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem napraviti neznansko več od tega, kar moremo prositi ali misliti,

21. njemu slava v Cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove in vse vekove. Amen.