Нов Завет

Матеј 26:20-29 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

20. Кога се стемни, Тој седна на трпезата со дванаесетте.

21. И кога јадеа, им рече: „Вистина ви велам: еден од вас ќе Ме предаде.“

22. Тие многу се нажалија и секој од нив почна да Го прашува: „Да не сум јас, Господи?“

23. А Тој им одговори и рече: „Оној што макна со Мене од чинијата, тој ќе Ме предаде.

24. Синот, пак, Човечки, си оди, како што е напишано за Него; но тешко му на оној човек преку кого Синот Човечки ќе биде предаден; подобро ќе беше за тој човек да не се беше родил.“

25. А Јуда, што Го предаде, одговори и рече: „Да не сум јас, Рави?“ Му одговори: „Ти рече.“

26. И кога јадеа, Исус зеде леб, го благослови, го прекрши, и откако им го даде на учениците, рече: „Земете, јадете, ова е Моето тело.“

27. И кога ја зеде чашата, заблагодари, им даде и рече: „Пијте од неа сите;

28. зашто ова е Мојата крв на Новиот завет, која се пролева за мнозина, за простување на гревовите.

29. И вам ви велам, зашто отсега нема да пијам од овој лозов плод сѐ до оној ден, кога ќе пијам нов со вас, во царството на Мојот Отец.“

Прочитајте целосна глава Матеј 26