Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 11:31 Knjiga O Kristu (CKK)

Preispitujemo li se, Bog nas neće tako kažnjavati.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 11

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 11:31 u kontekstu