Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 5 Knjiga O Kristu (CKK)

Sloboda u Kristu

1. Za tu nas je slobodu Krist oslobodio. Ustrajte u njoj i ne dopustite da vas opet upregnu u jaram ropstva Zakonu.

2. Slušajte me! Ja, Pavao, kažem vam: obrežete li se da biste bili pravedni pred Bogom, uzalud će vam biti Krist.

3. Ponovit ću: pokušavate li steći Božju naklonost obrezanjem, morate se držati svih odredbi Mojsijeva zakona.

4. Jer ako se pred Bogom trudite opravdati držanjem Zakona, prekinuli ste s Kristom! Ispali ste iz Božje milosti.

5. Ali mi koji živimo po Duhu nestrpljivo iščekujemo da primimo sve što je obećano nama, pred Bogom opravdanima vjerom u Krista.

6. Jer kad smo u Kristu Isusu, nije nimalo važno jesmo li obrezani ili nismo. Važna je vjera koja se očituje djelima u ljubavi.

7. Dobro ste započeli trku. Tko vas je omeo i spriječio da i dalje slijedite istinu?

8. Bog sigurno nije jer vas je upravo on i pozvao na slobodu.

9. Dovoljno je malo zla da sve pokvari, kao što malo kvasca ukvasi sve tijesto.

10. Pouzdajem se u Gospodina da ćete opet misliti kao i ja. A tko vas zbunjuje, ma tko to bio, bit će za to kažnjen.

11. Neki govore da čak i ja propovijedam kako su obrezanje i Zakon nužni za spasenje. Da to doista propovijedam, Židovi me više ne bi progonili jer ih takva poruka, koja nije o križu, ne bi sablažnjavala.

12. Da barem ti učitelji koji vas uznemiruju zahtjevom da se obrežete sami sebe uškope!

13. Jer vi ste, draga braćo, pozvani živjeti u slobodi - ali ne da bi vam ona služila kao izlika za zadovoljavanje vlastite grešne naravi, već u slobodi da jedni drugima u ljubavi služite.

14. Jer sav se Zakon može sažeti u jednu jedinu zapovijed: "Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!"

15. Ali ako se međusobno grizete i izjedate, pazite da se međusobno ne istrijebite!

Život u sili svetoga Duha

16. Želim, naime, reći: živite novim životom u Svetome Duhu pa nećete ugađati požudama stare, grešne naravi!

17. Stara, grešna narav želi činiti zlo, što se protivi Svetome Duhu. A želje Svetoga Duha protive se našoj grešnoj naravi. To je dvoje neprestano u sukobu pa ne možete neometano činiti što biste htjeli.

18. Kad vas vodi Sveti Duh, niste više podložni Zakonu.

19. Očito je kakvim djelima vodi stara, grešna narav tijela: bludnosti, nečistoći, razvratu,

20. idolopoklonstvu, vračanju, neprijateljstvu, svađi, ljubomori, srdžbi, spletkarenju, razdorima i strančarenju,

21. zavisti, pijankama, razuzdanim zabavama i sličnima. Još jednom ću vam ponoviti: koji tako čine, neće baštiniti Božjega kraljevstva.

22. Ali kada Sveti Duh nadzire naš život, donosi drukčiji rod: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost,

23. krotkost i uzdržljivost. To se ne protivi Zakonu.

24. Tko pripada Kristu, raspeo je strasti i požude svoje grešne, tjelesne naravi.

25. Ako sada živimo po Svetome Duhu, u svemu se po njemu ravnajmo!

26. Ne budimo umišljeni, ne izazivajmo jedni druge i ne budimo zavidni!