Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 5:3 Knjiga O Kristu (CKK)

Ponovit ću: pokušavate li steći Božju naklonost obrezanjem, morate se držati svih odredbi Mojsijeva zakona.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 5

Prikaz Poslanica Galaæanima 5:3 u kontekstu