Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 5:25 Knjiga O Kristu (CKK)

Ako sada živimo po Svetome Duhu, u svemu se po njemu ravnajmo!

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 5

Prikaz Poslanica Galaæanima 5:25 u kontekstu