Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 4 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Recimo to ovako: dok je nasljednik još dijete, ni po čemu mu nije drukčije nego robu iako sve posjeduje.

2. Mora se podrediti skrbnicima i upraviteljima dobara sve do punoljetnosti koju je odredio njegov otac.

3. Tako smo i mi, prije Kristova dolaska još malodobni, robovali prirodnim silama ovoga svijeta.

4. Ali kad je došlo pravo vrijeme, Bog je poslao svojega Sina rođenoga od žene i pod Zakonom

5. da otkupi nas koji smo bili robovi Zakonu i da nas posini.

6. I zato što ste Božja djeca, Bog je u vaša srca poslao Duh svojega Sina, koji vapi: "Abba! Oče!"

7. Sada više nismo robovi, nego pravi Božji sinovi i njegovi baštinici.

Pavlova zabrinutost za Galaćane

8. Dok još niste poznavali pravoga Boga, služili ste takozvanim bogovima koji po svojoj naravi i nisu bili bogovi.

9. Ali sada poznajete Boga (ili bih zapravo trebao reći, Bog poznaje vas). Zašto se onda želite vratiti na staro i postati robovi nemoćnim i bijednim prirodnim silama?

10. Brižno se trudite steći Božju naklonost pazeći na određene dane, mjesece, vremena i godine.

11. Bojim se za vas! Bojim se da je sav moj trud oko vas možda bio uzaludan.

12. Braćo moja, molim vas da živite, poput mene, slobodni od tih stvari - jer i ja sam, poput vas pogana, postao slobodnim od Zakona.Ničim me niste pozlijedili

13. kad sam vam prvi put navijestio Radosnu vijest Isusa Krista, premda sam bio bolestan.

14. Iako vam je moje jadno tjelesno stanje bilo velika kušnja, niste me prezreli niti odbacili. Primili ste me, naprotiv, kao anđela s neba, kao Isusa Krista.

15. Kamo je nestalo ondašnje blaženo zajedništvo s vama? Tada ste mi bili spremni dati sve - čak i vlastite oči da ste mogli.

16. Jesam li vam sada postao neprijateljem propovijedajući vam istinu?

17. Ti lažni učitelji, koji se toliko trude da steknu vašu naklonost, ne čine to za vaše dobro. Žele vas odvratiti od mene da biste svoju gorljivost stavili u njihovu službu.

18. Dobro je biti gorljiv ako se trudite oko dobrog cilja, pogotovo onda kada ja nisam s vama.

19. Ali, djeco moja! Zbog vas opet kao da osjećam porođajne boli koje neće prestati dok se Krist ne oblikuje u vama.

20. Tako bih želio sada biti s vama, da vam mogu blaže govoriti. Ali na ovakvu udaljenost ne znam kako to drukčije reći.

Dva Abrahamova sina

21. Recite mi vi, koji želite živjeti pod Zakonom: Zar ne razumijete što on zapravo kaže?

22. U Svetome pismu stoji da je Abraham imao dvojicu sinova, jednoga s ropkinjom, a drugoga sa slobodnom ženom.

23. Ropkinjin je sin rođen po tijelu - kao plod ljudskoga pokušaja da se ostvari Božje obećanje, ali sin slobodne žene rođen je po obećanju - kao Božje ispunjenje tog obećanja.

24. Te su dvije žene slikovit prikaz dvaju Božjih saveza. Ropkinja Hagara predstavlja goru Sinaj, gdje su ljudi prvi put postali robovima Zakona.

25. Sadašnji je Jeruzalem upravo poput gore Sinaja u Arabiji jer robuje skupa sa svojom djecom.

26. Ali Sara, slobodna žena, predstavlja nebeski Jeruzalem. Ona je naša prava majka.

27. Na to je mislio Izaija kad je prorokovao:"Raduj se, nerotkinjo, koja nisi rađala! Pocikni glasno i radosno, ti koja ne znaš za trudove. Jer nerotkinja sada ima više djece nego udana!"

28. I vi ste, draga braćo i sestre, djeca obećanja poput Izaka.

29. Nas koji smo rođeni od Svetoga Duha progone oni koji žele da izvršavamo Zakon, baš kao što je Izaka, sina obećanja, progonio ropkinjin sin Išmael.

30. Ali što o tome kaže Sveto pismo? "Otjeraj tu ropkinju i njezina sina jer ropkinjin sin ne smije biti baštinikom skupa sa sinom slobodne žene."

31. Mi, braćo moja, nismo ropkinjina djeca koja bi se morala držati Zakona. Djeca smo slobodne žene i Bog nas je prihvatio zbog naše vjere.