Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 5:2 Knjiga O Kristu (CKK)

Slušajte me! Ja, Pavao, kažem vam: obrežete li se da biste bili pravedni pred Bogom, uzalud će vam biti Krist.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 5

Prikaz Poslanica Galaæanima 5:2 u kontekstu