Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 5:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Za tu nas je slobodu Krist oslobodio. Ustrajte u njoj i ne dopustite da vas opet upregnu u jaram ropstva Zakonu.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 5

Prikaz Poslanica Galaæanima 5:1 u kontekstu