Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:4 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω ⸀χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν ⸀τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο