Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

κεφάλαια

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13