Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:5 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ⸀τοῦτο ξένους,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:5 σε αυτό το πλαίσιο