глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Старият Завет

Новият Завет

Езекил 48 Цариградски (BG1871)

1. А имената на племената са тези: от северния край, къде пътя на Етлон като отива някой в Емат, Асаренан, пределът на Дамаск към север, къде страната на Емат; и от източната му страна до западната, на Дана, един дял.

2. И при предела Данов, от източната страна до западната страна, на Асир, един.

3. И при предела Асиров от източната страна до западната страна, на Нефталима, един.

4. И при предела Нефталимов, от източната страна до западната страна, на Манасия, един.

5. И при предела Манасиев, от източната страна до западната страна, на Ефрема, един.

6. И при предела Ефремов, от източната страна до западната страна, на Рувима, един.

7. И при предела Рувимов, от източната страна до западната страна, на Юда, един.

8. И при предела Юдин, от източната страна до западната страна, ще е приношението, което ще посветите от двадесет и пет тисящи тръсти в ширина, а в дължина като един от другите дялове, от източната страна до западната страна; и светилището ще е всред него.

9. Приношението което ще посветите Господу ще е от двадесет и пет тисящи на длъж, и десет тисящи на шир.

10. И за тях, за свещениците, ще е това свето приношение, към север двадесет и пет тисящи на длъж, и към запад десет тисящи на шир, и към изток десет тисящи на шир, и към юг двадесет и пет тисящи на длъж; и светилището Господне ще е всред него.

11. То ще е за освещените свещеници, от Садоковите синове, които пазиха стражата ми, които не се заблудиха в заблуждението на Израилевите синове както се заблудиха Левитите.

12. И това посвещено приношение от земята ще им е пресвето, при предела на Левитите.

13. И при предела на свещениците ще имат Левитите дял двадесет и пет тисящи на длъж и десет тисящи на шир: всичката дължина ще е двадесет и пет тисящи, и ширината десет тисящи.

14. И да не продадат от него, нито да променят, нито да отчуждят начатките земни; защото е свет Господу.

15. А петте тисящи които остават в ширината срещу двадесет и петте тисящи ще са несвето място заради града, за население и за предградия; и градът ще е всред него.

16. И тези ще са мерките му: северната страна четири тисящи и петстотин, и южната страна четири тисящи и петстотин, и към източната страна четири тисящи и петстотин, и западната страна четири тисящи и петстотин.

17. И предградията на града ще са към север двесте и петдесет, и към юг двесте и петдесет, и към изток двесте и петдесет, и към запад двесте и петдесет.

18. И остатъкът в дължина който се държи съ светото приношение, десет тисящи към изток, и десет тисящи към запад: и ще се държи съ светото приношение; и рожбите му ще са за храна на онези които слугуват на града.

19. И които слугуват на града ще му слугуват от всичките Израилеви племена.

20. Всичкото посвещение ще е двадесет и пет тисящи с двадесет и пет тисящи: четвероъгълно ще поставите светото приношение съ стяжанието на града.

21. И остатъкът ще е за княза, отсам и оттам на светото приношение и на стяжанието на града: срещу двадесет и петте тисящи на посвещението къде източния предел, и към запад срещу двадесет и петте тисящи къде западния предел, при дяловете, ще е за княза. То ще е светото приношение, и светилището на дома всред него.

22. И от стяжанието на Левитите и от стяжанието на града които са всред принадлежещия на княза, между предела на Юда и предела на Вениамина, той ще е на княза.

23. А заради останалите племена от източната страна до западната страна, на Вениамина, един дял.

24. И при предела на Вениамина, от източната страна до западната страна, на Симеона, един.

25. И при предела Симеонов, от източната страна до западната страна, на Исахара, един.

26. И при предела Исахаров, от източната страна до западната страна, на Завулона, един.

27. И при предела Завулонов, от източната страна до западната страна, на Гада, един.

28. И при предела Гадов, в южната страна към юг, пределът ще е от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през потока до голямото море.

29. Тая е земята която ще разделите с жребие на Израилевите племена за наследие, и тези им са дяловете, говори Господ Иеова.

30. И тези са изходите на града: към север четири тисящи и петстотин мерки.

31. И портите на града ще са според имената на племената Израилеви: три порти към север: портата Рувимова една, портата Юдина една, портата Левийна една.

32. И към източната страна, четири тисящи и петстотин мерки; и три порти: портата Иосифова една, портата Вениаминова една, портата Данова една.

33. И към южната страна, четири тисящи и петстотин мерки; и три порти: портата Симеонова една, портата Исахарова една, портата Завулонова една.

34. Към западната страна, четири тисящи и петстотин: портите им три: портата Гадова една, портата Асирова една, портата Нефталимова една.

35. Окръжността ще е осемнадесет тисящи мерки; и името на града от онзи ден ще бъде Иеова- шама.